ბაღებში აღმზრდელთა თითქმის ნახევარს არ აქვს განათლება სკოლამდელი განათლების დარგში

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 4 სექტემბერი 2018
Loading...

Loading…