მეფრინველეობა

მეფრინველეობა

მეფრინველეობა ერთადერთი დარგია, რომელიც დამატებითი ღირებულების გადასახადით იბეგრება. ფერმერები ამბობენ, რომ პროდუქტის უვნებლობის მაღალი სტანდარტების დანერგვაში ეს მათ ხელს უშლით.

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>