მცირე აქციონერები და მცირე შანსი

მცირე აქციონერები საკუთარი უფლებების დასაცავად იბრძვიან. გაყალბებული დოკუმენტაცია და გაუცემელი დივიდენდები… – მსხვილი აქციონერები მათ უფლებებს ხშირად არღვევენ.

მცირე წილის მფლობელი პარტნიორები აცხადებენ, რომ სამართლიანობას ვერც პროკურატურის მეშვეობით და ვერც სამოქალაქო სამართალწარმოების გზით აღწევენ. დაუსრულებელი ბრძოლა და მცირე აქციონერების მცირე შანსი საქართველოში

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>