ნინო შუბითიძე

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 4 იანვარი 2018

2019 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ჟურნალისტიკის მიმართულებით. 2018 წელს სტაჟიორი იყო “სტუდია მონიტორში”, ხოლო 2019 წლიდან არის “სტუდია მონიტორის” ჟურნალისტი.