პოლიეთილენში გახვეული ქვეყანა

პოლიეთილენში გახვეული ქვეყანა

პოლიეთილენის პარკებით დაბინძურებული ნიადაგი, წყალი და ჰაერი.

რატომ ვერ შეიქმნა კონტროლის მექანიზმი?
რატომ არ სრულდება კანონი და როგორ უქმნის ეს საფრთხეს ჩვენს ჯანმრთელობას?
„თავისუფლების მონიტორის“ ახალი ჟურნალისტური გამოძიება

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>