სასამართლო დავა შპს “იბერიასა” და მამუკა შევარდნაძეს შორის

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 5 ივნისი 2018

სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის გამოც შპს “იბერიას” ედუარდ შევარდნაძის ძმის შვილიშვილისთვის, მამუკა შევარდნაძისთვის 2 მლნ ლარზე მეტის გადახდა მოუწევს.

მოსამართლე მხოლოდ მამუკა შევარდნაძის დაკვეთით შესრულებული აუდიტის დასკვნას დაეყრდნო.