უვადოდ დანიშნული გამგებელი

ჟურნალისტი: მარიკა დუდუნია
Divider dot 19 ივნისი 2018

თიღვის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დევნილები გამგებელს ნეპოტიზმში და მუნიციპალიტეტის სასხსრების საკუთარი ინტერესებისთვის გამოყენებაში ადანაშაულებენ

დევნილებს სხვა გამგებლის არჩევის უფლება კანონით ჩამოართმეული აქვთ