უვადოდ დანიშნული გამგებელი

უვადოდ დანიშნული გამგებელი

თიღვის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დევნილები გამგებელს ნეპოტიზმში და მუნიციპალიტეტის სასხსრების საკუთარი ინტერესებისთვის გამოყენებაში ადანაშაულებენ

დევნილებს სხვა გამგებლის არჩევის უფლება კანონით ჩამოართმეული აქვთ

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>