ცხოვრება ფენილკეტონურიასთან ერთად

რედაქტორი: ნანა ბიგანიშვილი
Divider dot 12 ივლისი 2021

▪ დაგვიანებული და არასწორი დიაგნოზი, რომელიც ბავშვებში შეუქცევად დაზიანებებს იწვევს.

▪ სტატისტიკა, რომელიც ოჯახების რეალურ ტრაგედიებს ასახავს.

▪ არ ამოწმებს თუ ვერ ამოწმებს ჯანდაცვის სამინისტრო ახალშობილთა სკრინინგის ხარისხს — პროგრამაში დახარჯული მილიონები და კითხვები, რომლებზედაც ხელისუფლებას პასუხები არ აქვს.