ანაფორით კანონზე მაღლა – ნაწილი II ტექსტი

Divider dot 9 ნოემბერი 2022

სატესტო ტრანსკრიპტი სატესტო ტრანსკრიპტი სატესტო ტრანსკრიპტი სატესტო ტრანსკრიპტი სატესტო ტრანსკრიპტი სატესტო ტრანსკრიპტი