გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 1მლნ 760 ათასი ლარია

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 6 ივნისი 2018

გარემოს დაცვის დღე