განათლების სფეროში დასაქმებულებს ყველაზე დაბალი საშუალო თვიური ხელფასი აქვთ

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 28 ივნისი 2018