დემოკრატიის პრინციპები საქართველოში

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 17 იანვარი 2018

#Freedomhouse-ის 2018 წლის ანგარიშით, საქართველო კვლავაც ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების სიაშია, თუმცა ორგანიზაციის შეფასებით, იმისთვის, რომ არ გადაუხვიოს დემოკრატიული განვითარების ტრაექტორიიდან, საჭიროა მასზე დაკვირვება

3