ეთნიკურ უმცირესობებს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ინფორმაცია არ აქვთ

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 6 თებერვალი 2018

ეთნიკური უმცირესობები ს უმრავლესობას ევროკავშირის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს.