თბილისის მოსახლეობა დედაქალაქის მთავარ პრობლემად უნებართვო მშენებლობებს ასახელებს

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 30 მაისი 2018