კოლაჟი – ჰომოფობიური განწყობები საჯარო პირების გამოსვლებში

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 17 მაისი 2018

კოლაჟი – ჰომოფობიური განწყობები საჯარო პირების გამოსვლებში.

შენიშვნა: მასალაში გამოყენებულია საჯარო პირების ჰომოფობიური განცხადებები, რადგან ისინი არიან ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვაზე პასუხისმგებელნი. განცხადებები გამოყენებულია ჰომოფობიური გარემოს საჩვენებლად