კოლაჟი – ჰომოფობიური განწყობები საჯარო პირების გამოსვლებში

კოლაჟი – ჰომოფობიური განწყობები საჯარო პირების გამოსვლებში

კოლაჟი – ჰომოფობიური განწყობები საჯარო პირების გამოსვლებში.

შენიშვნა: მასალაში გამოყენებულია საჯარო პირების ჰომოფობიური განცხადებები, რადგან ისინი არიან ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვაზე პასუხისმგებელნი. განცხადებები გამოყენებულია ჰომოფობიური გარემოს საჩვენებლად

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>