ლილოს ნაგავსაყრელი ევროპული სტანდარტების დარღვევით მუშაობს

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 18 იანვარი 2018

რა ზიანს აყენებს ლილოს ნაგავსაყრელი გარემოს და ადამიანების ჯანმრთელობას
2