მათემატიკისა და მეცნიერების სწავლების ხარისხით საქართველო 137 ქვეყნიდან 103-ე ადგილზეა

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 27 მაისი 2018