მეცნიერების დაფინანსება საქართველოსა და ევროპაში

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 15 იანვარი 2018

მეცნიერება ქვეყნისთვის პრიორიტეტი არ არის

4