მცდარი დიაგნოზის ფასი

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 29 ივლისი 2019

მცდარი დიაგნოზი ამოკვეთილ ორგანოებზე – თავისუფლების მონიტორი ექსპერიმენტს ატარებს. მონიტორინგისა და კონტროლის მექანიზმი, რომელმაც ექიმთა კვალიფიკაცია, მათი დარღვევები უნდა გააკონტროლოს მოშლილია. ჯანდაცვის მოუწესრიგებელი სისტემა, რომელიც თავისუფლების მონიტორმა ამხილა.