მცდარი დიაგნოზის ფასი

მცდარი დიაგნოზის ფასი

მცდარი დიაგნოზი ამოკვეთილ ორგანოებზე – თავისუფლების მონიტორი ექსპერიმენტს ატარებს. მონიტორინგისა და კონტროლის მექანიზმი, რომელმაც ექიმთა კვალიფიკაცია, მათი დარღვევები უნდა გააკონტროლოს მოშლილია. ჯანდაცვის მოუწესრიგებელი სისტემა, რომელიც თავისუფლების მონიტორმა ამხილა.

 

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>