პრივილეგიები ბიძინა ივანიშვილის ნათესავებისთვის

ჟურნალისტი: მარიკა დუდუნია
Divider dot 28 ივნისი 2021

▪ ბიძინა ივანიშვილის ნათესავი მინისტრის მოადგილე და მასთან დაკავშირებული კომპანიების პრივილეგიები.
▪ რა პროექტები დაუფინანსა სახელმწიფომ უჩა მამაცაშვილის სიძესთან დაკავშირებულ ბიზნესჯგუფს და როგორ აპატიეს მათ შეუსრულებელი ვალდებულებები?
▪ ნახეთ “თავისუფლების მონიტორის” ახალი ჟურნალისტური გამოძიება.