საბავშვო ბაღების აღმზრდელების საშუალო ხელფასი  საქართველოს დასაქმებული მოსახლეობის ხელფასის მესამედია

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 10 სექტემბერი 2018
Loading... 

Loading…