საწარმოო უბედური შემთხვევების სტატისტიკა საქართველოში

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 9 იანვარი 2018

საწარმოო უბედური შემთხვევების სტატისტიკა საქართველოში
წყარო: საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება

5