2020 წელს მშობლების მიერ მიტოვებული ბავშვების 75% გოგო იყო

ჟურნალისტი: ნინო წვერავა
Divider dot 29 ნოემბერი 2021

🔸 Საქსტატის 2019 წლის კვლევის მიხედვით, მშობლების მიერ მიტოვებულ ბავშვთა 60% გოგო, ხოლო 40% ბიჭი იყო. 
🔸 Რაც შეეხება გაშვილებულ ბავშვთა რაოდენობას, პროცენტული მონაცემები ასე ნაწილდება: 55% გოგო, 45% ბიჭი.