ტესტი: რამდენად კარგად ერკვევი ელექტრონულ ბაზებში

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 24 აპრილი 2018

ამ ტესტის საშუალებით დაადგენ, რამდენად ერკვევი ღია ელექტრონულ ბაზებში და იცი თუ არა, სად რა ტიპის ინფორმაცია უნდა მოძებნო.