ტესტი: რამდენად კარგად ერკვევი ელექტრონულ ბაზებში

ტესტი: რამდენად კარგად ერკვევი ელექტრონულ ბაზებში

ამ ტესტის საშუალებით დაადგენ, რამდენად ერკვევი ღია ელექტრონულ ბაზებში და იცი თუ არა, სად რა ტიპის ინფორმაცია უნდა მოძებნო.

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>