უთანასწორობისთვის განწირულები

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 29 დეკემბერი 2019

feature

სიღატაკე საქართველოს რეგიონებში. თურქეთში სამუშაოდ გადაყვანილი ბავშვები, რომლებიც ოჯახებს თავად არჩენენ. მათ სკოლა და ხელისუფლება ვერ იცავს. სკოლის მიღმა დარჩენილი ათასობით ბავშვი, განათლების სამინისტრო პრობლემას სათანადოდ არ იკვლევს. ​უთანასწორობისთვის განწირული თაობა, რომელსაც სისტემა არ იცავს. “თავისუფლების მონიტორის” ახალი ჟურნალისტური გამოძიება.