Author Archives

ნატალია ვახტანგაშვილი

ჟურნალისტი nataliavakhtangashvili@gmail.com
როგორ ზრუნავს სახელმწიფო მასწავლებლებში ევროკავშირზე ცნობიერების ამაღლებაზე

როგორ ზრუნავს სახელმწიფო მასწავლებლებში ევროკავშირზე ცნობიერების ამაღლებაზე

საქართველოს 66 634 პედაგოგიდან, ევროკავშირზე ცნობიერების ა..
ვრცლად...