არასრულწლოვანთა მიმართ განრიდების გამოყენების მაჩვენებელი იზრდება

ჟურნალისტი: მარიკა დუდუნია
Divider dot 13 აპრილი 2018

30738728_1795085110557789_7703334423051108352_n