ასაკობრივი დისკრიმინაცია დასაქმებისას

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 27 სექტემბერი 2017

საქართველოში ასაკის გამო სამსახურიდან უკანონოდ ათავისუფლებენ
სახელმწიფო ასაკობრივ დისკრიმინაციას ვერ აკონტროლებს