ბავშვები განათლების მიღმა

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 8 ნოემბერი 2017

განათლების მიღმა ათასობით ბავშვია დარჩენილი. მონიტორინგის სისტემა, რომელიც ბავშვების სკოლის გარეთ დარჩენის მიზეზებს უნდა არკვევდეს განათლების სამინისტროში ჯერ ვერ შექმნეს.