ბოლო 3 წელში ოჯახში ძალადობის შედეგად 40 ქალი მოკლეს

Divider dot 10 აპრილი 2018

Dzaladoba