გენდერული უთანასწორობა: საქართველოში კაცებს ქალებზე მაღალი ხელფასი აქვთ

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 6 თებერვალი 2018

Qalebi