ვეტერინარიაში დაგეგმილი ცვლილებები

ჟურნალისტი: მარიკა დუდუნია
Divider dot 12 აპრილი 2017

https://youtu.be/Rcz2WwPpTrw
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ვეტერნიარიაში დაგეგმილ ცვლილებებს, იმ ადამიანების ინფორმირების გარეშე ახორციელებს, ვისაც ეს ცვლილებები უშუალოდ ეხება.