თბილისში მოძრავი ავტობუსების 56% ტექნიკურად გაუმართავია

ჟურნალისტი: ნინო მელიქიშვილი
Divider dot 10 აპრილი 2018

ModzvelebuliAvtobusebi