კულტურის ეკონომიკის აუთვისებელი პოტენციალი

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 29 მარტი 2017

საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის ეკონომიკური პოტენციალი აუთვისებელია.
ქვეყნის ეკონომიკური გუნდისთვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-განვითარება პრიორიტეტი არაა.