მოსამართლეთა პერიოდული შეფასების სისტემა

ჟურნალისტი: სალომე ცეცხლაძე
Divider dot 19 აპრილი 2017

რატომ არ ასაჯაროებს იუსტიციის საბჭო მოსამართლეთა საქმიანობის პერიოდული შეფასების შედეგებს და რა საფრთხეებია მოქმედ წესში.