ოჯახში ძალადობაზე 24 ათასზე მეტი შეტყობინება 112-ში

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 3 აპრილი 2018

30118629_1760705183952387_894828927_n