როგორ მოწმდება თანამდებობის პირების ქონებრივი დეკლარაციები

ჟურნალისტი: მარიკა დუდუნია
Divider dot 13 აპრილი 2018

Deklaraciebi