რძე და რძის ნაწარმი, რომელსაც სეს-ი ვერ ამოწმებს

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 27 იანვარი 2018

ოჯახურ მეურნეობებში წარმოებულ რძესა და რძის ნაწარმს სურსათის ეროვნული სააგენტო 2020 წლამდე არ შეამოწმებს
1