სასწავლო გარემოს ადაპტირება

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 24 ივლისი 2017

 

“ჩემი სწავლა უდრის კამიკაძეობას” – სტუდენტმა, მარიკო კობახიძემ უნივერსიტეტიდან გამოსვლისას ორივე ფეხი მოიტეხა.