საქართველოში ავტომანქანების 91%-ის ასაკი ათ წელზე მეტია

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 6 თებერვალი 2018

Avtoparki