საქართველოში ბენზინში ბენზოლის დასაშვები დონე დადგენილია, შემოწმება – შეუძლებელი

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 15 თებერვალი 2018

ბენზოლი ტოქსიკური ნივთიერებაა, რომელიც კიბოსა და სხვა სახის დაავადებებს იწვევს. ბენზოლის შემცველობას ბენზინში საქართველოში არცერთი ლაბორატორია არ ამოწმებს.