საქართველოში მოსახლეობის 3/4-ს დაუცველი სქესობრივი კავშირი აქვს

ჟურნალისტი: ნინო მელიქიშვილი
Divider dot 13 აპრილი 2018

Contracepcia