მწვანე საზღვრის 33 სექტორიდან 29 აღჭურვილია

ჟურნალისტი: მარიკა დუდუნია
Divider dot 20 თებერვალი 2018

2004-17 წლებში მწვანე საზღვრებზე თანამედროვე ტექნოლოგიებით 29 სექტორი აღიჭურვა. რა თანხა დაიხარჯა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამისთვის, ეს ინფორმაცია სასაზღვრო პოლიციამ არ მოგვაწოდა. სექტორების ნაწილის აღჭურვისთვის საერთაშორისო დონორებმა 9 მლნ ევრო დახარჯეს საქართველოში