საქართველოში ჭარბი წონისა და სიმსუქნის მაჩვენებელი იზრდება

ჟურნალისტი: ნინო მელიქიშვილი
Divider dot 10 აპრილი 2018

ZedmetiWona