საქართველოში 10-დან 4 ადამიანს 20-ზე მეტი ბუნებრივი კბილი არ აქვს

ჟურნალისტი: ნინო მელიქიშვილი
Divider dot 13 აპრილი 2018

Kbilebi