საჯარო სექტორში შშმ პირთა დასაქმების მაჩვენებელი დაბალია

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 6 თებერვალი 2018

Dasaqmeba