საჯარო სკოლების 68% არ არის აღჭურვილი უსადენო ინტერნეტით

Divider dot 2 აპრილი 2018

UsadenoInterneti