სვანეთი – პრობლემები ტურისტული სეზონისთვის

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 27 ივლისი 2015

იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში მყოფი ზემო სვანეთი, დაბინძურებული ხევები და მდინარეები – ტურისტებისთვის მოულოდნელი რეალობა