სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების 57% ლგბტ პირთა წინააღმდეგაა მიმართული

Divider dot 10 აპრილი 2018

LGBT