სოფლები დაბინძურებული წყლის იმედად

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 3 ნოემბერი 2014

კვლევების შედეგად დადგინდა რომ სასმელი წყალი, რომელიც სოფლების დიდ ნაწილს მიეწოდება მიკრობიოლოგიურად დაბინძურებულია. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ წყალი შეამოწმა და დარღვევები აღმოაჩინა. მაგრამ დღეს ირკვევა რომ ამის შესახებ არც მომხმარებელმა და არც მუნიციპალიტეტებმა, რომლებიც უნდა ზრუნავდნენ წყლის ხარისხზე, არაფერი იციან. სოფლად წყლის ხარისხის გაუმჯობესება არც ცენტრალური ხელისუფლების პრიორიტეტებში შედის. დაბინძურებული სასმელი წყალი კი მოსახლეობაში სხვადასხვა დაავადებას იწვევს.